Perilla seeds Dried

Common Name: perilla seeds, deulkkae

들깨